Promocije

Biti istaknut u masi, imati glas koji se čuje i priču koja privlači - to je tajna uspješne promocije turističke destinacije. Sustavna, inovativna, kreativna i premium dizajnirana promocija koju donosi Trail je taj glas u masi.

Trail – Full Cycling Experience destinacijama nudi cjelovitu i zaokruženu promotivnu uslugu, od osmišljavanja poruka, dizajniranja promo-materijala, potpore pri stvaranju sadržaja te savjetovanja kod osmišljavanja destinacijskih kampanja.

Pažljivim upravljanjem komunikacije na društvenim mrežama i sustavnom izgradnjom online zajednice postižemo sinergijski promotivni efekt za svaku pojedinu cikloturističku regiju, ali i Hrvatsku kao biciklističku destinaciju u porastu.

Svi se promotivni materijali, tiskani i digitalni, osmišljavaju i dizajniraju u skladu sa specifičnim potrebama destinacije, njezinim osobitostima i komparativnim prednostima, a široka promotivna i marketinška platforma koju pruža Trail zajednica značajan je resurs kojim se glas prenosi diljem velike cikloturističke zajednice u cijeloj Europi.