Fotografiranje EuroVelo8

Fotografiranje hrvatskog dijela EuroVelo 8 rute

Trail je s Hrvatskom turističkom zajednicom potpisao ugovor za snimanje hrvatskog dijela nove EuroVelo 8 cikloturističke rute (EV8) koja se na putu od Španjolske do Cipra spušta jadranskom obalom. Trail će snimiti fotografije na ukupno 40 lokacija u 7 obalnih županije, a njima će se u cijeloj Europi promovirati ljepote hrvatske obale i neizmjerne cikloturističke mogućnosti koje ona donosi.

Četvrta je to EuroVelo ruta koja prolazi Hrvatskom, a razvija ju Hrvatska turistička zajednica kao dio EU projekta MedCycleTour kojim se promovira održivi cikloturizam na području Mediterana.

EuroVelo ili europska mreža biciklističkih ruta, projekt je ECF – Europske biciklističke federacije (European Cyclists’ Federation) i nacionalnih i regionalnih partnera, i glavni mu je cilj povezati postojeće i planirane nacionalne i regionalne biciklističke rute u jedinstvenu europsku mrežu.

Galerija