EuroVelo video produkcija

EuroVelo 3, EuroVelo 15 i EuroVelo 19

Trail će, za potrebe promocije triju EuroVelo ruta, kreirati kratke promo video materijale, koji će se koristiti na društvenim mrežama, webu, prezentacijama i u ostalim oblicima komunikacije s javnošću.

Rute obuhvaćene ovim projektom neke su od najzanimljivijih u EuroVelo mreži. Radi se o rutama EuroVelo 3, EuroVelo 15 i EuroVelo 19 koje, svaka na svoj način, cikloturistima omogućavaju da upoznaju prirodne, kulturne i povijesne ljepote sjeverne i zapadne Europe.

Ovim međunarodnim projektom, Trail nastavlja kreativnu suradnju s EuroVelo sustavom i to u segmentu promocije, iznimno važnim za poticanje daljnjeg razvoja cikloturizma, kao jednog od najodrživijih oblika ciklturizma.

Galerija