Dugopolje, Klis, Trilj, Vrlika i Sinj se razvijaju u suvremenu cikloturističku destinaciju

Dugopolje, Klis, Trilj, Vrlika i Sinj se razvijaju u suvremenu cikloturističku destinaciju. Prvi korak na tom putu je procjena resursa, potencijala i analiza postojeće cikloturističke ponude u ovom predivnom dijelu Dalmatinske Zagore.

Taj je zadatak povjeren Trailu, a analitički dokument koji ćemo izraditi poslužit će kao temelj daljnjeg razvoja cijelog područja u uspješnu cikloturističku destinaciju.Partneri u projektu su turističke zajednice spomenutih gradova i općina, a analitika će biti gotova do sredine veljače 2021. godine.

Analitički posao uvijek počinje na terenu pa smo tijekom listopada sjeli na bicikle i odvozili postojeće rute na području Dugopolja, Vrlike i Sinja. Pridružili su nam se i partneri iz agencije Cycle Croatia koji su zainteresirani na području obuhvata ovog projekta razviti nove agencijske proizvode te nadograditi svoju ionako bogatu i zanimljivu cikloturističku ponudu novom destinacijom.

Znali smo da je ovaj dio Dalmatinske Zagore lijep, no dinamični i raznoliki pejzaž prepun izvora i vodotokova, jedinstveni krajolik Peručkog jezera, monumentalne visine planina Dinare, Svilaje i Kamešnice koje nadvisuju kraška polja ostavio nas je zaista bez daha. Cijelo je područje ispresijecano lijepim, neprometnim cestama i brojnim makadamskim putevima što stvara izvrstan temelj za razvoj jednako raznolikih i privlačnih cikloturističkih ruta i proizvoda.

Galerija